Строителни материали Стромат Комерс, Елин Пелин

ЕТ“ Стефан Данаилов—Стромат—комерс“

е регистрирана на 19.12.1991г.

.За изминалия период считаме че сме се доказали като коректен партньор за всички доставчици и клиенти с които работим, обучили сме необходимия персонал и сме създали необходимата база за извършване на търговска дейност .